Cameo

De regeltjes: het maken van een “cameo” stap voor stap.

 1. Een “cameo” is het opnemen in de strip van een echt bestaand persoon in cartoonvorm.
 2. Er is slechts een beperkte periode waarop je kunt intekenen op een “cameo”(figurantenrol/stripfiguur).
 3. De beschikbare figurantenrollen zullen enkel gedurende de voorverkoop op de website worden aangeboden.
 4. Intekenen op een figurantenrol (cameo) betekent dat je daarnaast ook een Standaard Editie of een Luxe Editie bestelt.
 5. Zodra je hebt ingetekend op een figurantenrol, zullen anderen niet meer op deze rol kunnen intekenen.
 6. Na intekening ontvang je een heldere instructie over de te volgen stappen, alsmede de Algemene en Leveringsvoorwaarden, en een factuur met een betalingstermijn van 7 dagen.
 7. Uiterlijk binnen 1 week ná betaling van de factuur zul je voldoende documentatie digitaal moeten inzenden (= gelijkende foto’s in de stand die de figurantenrol vereist).
 8. Indien er binnen 1 week na betaling geen of onvoldoende documentatie door jou is toegezonden wordt het betaalde bedrag voor de “cameo” geretourneerd en de “cameo” weer aangeboden op de website;
 9. De uiteindelijke beslissing over de realisatie van het uiterlijk van de figurantenrol ligt bij Rising Star Comics/Urban Kidzz.
 10. Je ontvangt op voorhand digitaal de realisatie van het uiterlijk van de figuranten-stripfiguur voor akkoord. Dit akkoord moet je binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk (per email) geven.
 11. Indien je niet akkoord bent met de realisatie dan wordt de overeenkomst gedeeltelijk ontbonden, wat betekent dat het betaalde bedrag voor de “cameo” zal worden teruggestort. De bestelling en daarmee overeenkomst voor de Standaard Editie of de Luxe Editie blijft in stand.
 12. Vervolgens zal de “cameo” opnieuw worden aangeboden op de website.
 13. Als je een “cameo” bestelt ga je akkoord met het opnemen van de combinatie van ingestuurde foto + ingetekende cartoon – figurant in alle vormen van online + offline promotie voor de strip, waaronder vertoning op de website, tenzij je, na ontvangst van de realisatie schriftelijk hebt bevestigd niet akkoord te zijn met de realisatie en daarmee afziet van de bestelde cameo.
 14. Indien je een cameo bestelt voor een derde, dan ben je verantwoordelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en uit de algemene – en leveringsvoorwaarden. Je bent zelf geheel verantwoordelijk voor het schriftelijk akkoord van de “cameo” (na realisatie). Rising Star Comics/Urban Kidzz sluit iedere aansprakelijkheid uit. Wanneer je een cameo bestelt voor een minderjarige dan ben je geheel verantwoordelijk voor het schriftelijk akkoord van de ouder(s) dan wel wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betreffende minderjarige die in de cameo meespeelt. Rising Star Comics/Urban Kidzz sluit iedere aansprakelijkheid uit indien je een cameo bestelt voor een ander dan jijzelf.

Of download hier de PDF met de regels voor het maakproces.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!